Persondatabeskyttelse

Persondatabeskyttelse

GDPR: General data protection regulation

OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL VORES KUNDER

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med kundeforhold hos Hegn og Montage ApS CVR 39423804.

Sidst opdateret den 12. juni 2018

Som følge af dit engagement med Hegn og Montage ApS accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:

 1. Generelt
 2. Personoplysninger
  1. Hvad er personoplysninger?
  2. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
  3. Hvad bruger vi personoplysninger til?
  4. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
  5. Retten til adgang til dine personoplysninger
  6. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
  7. Retten til sletning af dine personoplysninger
  8. Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
 3. Kontakt

1. GENERELT

Gennem din aftale med Hegn og Montage ApS indsamles der personoplysninger om dig.
Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning kaldet GDPR, samt den danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og persondataloven (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. PERSONOPLYSNINGER

1. Hvad er personoplysninger?

Hegn og Montage ApS beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du bestiller sproglig vurdering, undervisning eller andre ydelser. Det er oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

2. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Hegn og Montage ApS består.

Når du køber en vare eller ydelse hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftaler, undervisning mv. Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Hegn og Montage ApS eller i et centraliseret IT-dataopbevaringscenter.

Ved ophør som kunde hos Hegn og Montage ApS vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på op til 6 år.

Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

3. Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Hegn og Montage ApS.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Hegn og Montage ApS (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

4. Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos Hegn og Montage ApS ret til at få bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald få adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Hegn og Montage ApS.

Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

5. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Hegn og Montage ApS uden unødig forsinkelse.

6. Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Hegn og Montage ApS uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Hegn og Montage ApS i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

7. Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i IT-systemer eller fysisk i et aflåst arkiv.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

8. Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret”.

Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.

3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Hegn og Montage ApS, skal du rette henvendelse til os på info@hegnogmontage.dk.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted.

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:
Datatilsynet - Borgergade 28, 5 - 1300 København K Telefon: 33 19 32 00 E-mail: dt@datatilsynet.dk

Information

Hegn og Montage ApS
Tlf. 40 13 42 22
CVR 39423804

Værksted:
Ullerup Skovvej 16
3390 Hundested